नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट

बबर महल, काठमाडौँ

विभागसँगको अन्तर सम्बन्ध


नेशनल नोटीफिकेशन अथोरीटी र एस.पि.एस नेशनल ईन्क्वायरी प्वाईन्टको कृषि, पशु सेवा र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसंगको अन्तर सम्बन्ध:
खाद्य स्वच्छता, पशु र विरुवा स्वच्छता कायम राख्‍न क्रमशः खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग एवं कृषि विभागले जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् ।
विद्यमान एवं मस्यौदा कानुनी प्रावधानहरु (मापदण्ड, कार्यविधि, प्रकृया वा सिफारीसहरु) बाट व्यापारमा अवान्छीत अवरोध उत्पन्‍न हुन सक्ने संभावना रहेको अवस्थामा व्यापारका साझेदार बिच पारदर्शिता कायम राख्‍न नोटिफिकेशन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । एस.पि.एस सम्बन्धि प्रावधानहरु अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नभएमा, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको व्यवस्था नभएमा वा व्यापारमा अवान्छीत अवरोध गर्ने प्रकृतिका भएमा विश्‍व व्यापार संगठन मार्फत नोटिफिकेशन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रत्येक सदस्यले एक एस.पि.एस नोटिफिकेशन अथोरिटिको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालका लागि कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तथ्यांक महाशाखालाई एस.पि.एस नोटिफिकेशन अथोरिटिको रुपमा तोकिएको छ ।
कृषि, पशु र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट नोटिफिकेशनका लागि पठाउनु पर्ने सामाग्रीहरु (Filled format, final text and soft copy etc) नोटिफिकेशन अथोरिटि एवं ईन्क्वायरी प्वाईन्टलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यसरी प्राप्त भएका नोटिफिकेशन सामाग्रीहरु नोटिफिकेशन अथोरिटिले विश्‍व व्यापार संगठन मार्फत सदस्यहरुलाई notify गर्दछ । सदस्यहरु, अन्य निकाय वा सुझावहरु प्राप्त भएमा ईन्क्वायरी प्वाईन्टले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दछ ।

Related Links