नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट

बबर महल, काठमाडौँ

...
Department of Food Technology and Quality Control

Babarmahal, Kathmandu
Food Technology and Quality Control Office

Biratnagar
Food Technology and Quality Control Office

Janakpur
Food Technology and Quality Control Office

Hetauda
Food Technology and Quality Control Office

Bhairahawa
Food Technology and Quality Control Office

Nepalgunj
Food Technology and Quality Control Office

Dhangadhi
Food Technology and Quality Control Office

Birendranagar, Surkhet
Food Technology and Quality Control Office

Pokhara, Nepal
Food Import Export Quality Certification Offices (12)

Kathmandu
Food Import Export Quality Certification Offices (25)

Kathmandu