नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट

बबर महल, काठमाडौँ

नियमावली


Logo Information Title Action
Animal Health and Livestock Services Regulation 2056
November 5, 2023
Download
Environment Protection Regulation 2054
November 5, 2023
Download
वातावरण संरक्षण नियमावली-२०५४
July 17, 2023
Download
Plant Protection Regulation 2080 (First Amendment)
July 17, 2023
Download
दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ संशोधन सहित
January 1, 2023
Download
Food Regulation, 1970
January 1, 2023
Download
Food Regulation 2027
January 1, 2023
Download
Animal Health and Livestock Services Rules, 2056
January 1, 2023
Download
Pesticide Rules, 2050
January 1, 2023
Download
Plant Protection Rules, 2066
January 1, 2023
Download

Related Links