नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट

बबर महल, काठमाडौँ

ऐन


Logo Information Title Action
Food Act 2023
July 23, 2023
Download
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन २०७५
July 17, 2023
Download
पशु वधशाला र मासु ऐन २०५५
July 17, 2023
Download
Plant Protection Act 2079 (First Amendment)
July 17, 2023
Download
राजपत्रमा प्रकाशित दाना पदार्थ ऐन, २०३३ देहायका जिल्लाहरुमा प्रारम्भ हुने
January 1, 2023
Download
Feed Act, 2033
January 1, 2023
Download
Plant Protection Act, 2064
January 1, 2023
Download
Pesticides Act, 2048
January 1, 2023
Download
Seeds Act 2045
January 1, 2023
Download
Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act,2055
January 1, 2023
Download

Related Links