नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट

बबर महल, काठमाडौँ

नीति


Logo Information Title Action
राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६
January 1, 2023
Download

Related Links