नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट

बबर महल, काठमाडौँ

एस.पि.एस. नोटिफिकेशन


Logo Information Title Action
Proposed Standard for masyeura
January 2, 2024
Download
Proposed prohibition on use of inked paper
June 4, 2023
Download
Proposed standard for industrial transfat
June 4, 2023
Download

Related Links