नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट

बबर महल, काठमाडौँ

अन्य


Logo Information Title Action
Nepalese Food Composition Table 2017
January 1, 2023
Download
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७४-७५ (Nepali Annual Bulletin)
January 1, 2023
Download
Food Research Bulletin 2074/75
January 1, 2023
Download
Annual Bulletin 2074/75
January 1, 2023
Download
Annual Progress Report 2073/74 BS
January 1, 2023
Download
Food Research Bulletin(2016/17) 2073/74 BS
January 1, 2023
Download
Annual Bulletin(2073/74) 2016/17
January 1, 2023
Download
Application for Consultancy
January 1, 2023
Download
Application for Short Term Training
January 1, 2023
Download
Food Standard (Published in Nepal Gazette 2057.10.23)
January 1, 2023
Download

Related Links