नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट

बबर महल, काठमाडौँ

नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण


Logo Information Title Action
NepalGAP Application Form
January 1, 2023
Download
NepalGAP Check list Nepali
January 1, 2023
Download
NepalGAP Contract
January 1, 2023
Download
Directory of NepalGAP Certified Products
January 1, 2023
Download

Related Links