नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट

बबर महल, काठमाडौँ

समाचार


Logo Information Title Action
NFFRL Accreditation Certificate and Scope प्रकाशित मिति: 2020-05-12
January 1, 2023
Download

Related Links