Dr. Matina Joshi Vaidya

Dr. Matina Joshi Vaidya


Director General
View Profile
Mohan Krishna Maharjan

Mohan Krishna Maharjan


Senior Food Research Officer
View Profile

   Introduction

एस.पि.एस नेशनल इन्क्वायरी प्वाईन्ट:

कृषि वस्तुको स्वच्छता सम्बन्धी सम्झौताको पारदर्शिता प्रावधान अन्तर्गत नेपालमा एस.पि.एस नेशनल ईन्क्वायरी प्वाईन्ट स्थापना सन् २००४ जनवरी १ मा कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभागमा भएको हो । एस.पि.एस सम्बन्धी प्रावधानहरुका बारेमा नेशनल ईन्क्वायरी प्वाईन्टले जानकारी उपलब्ध गराउने क्रममा तपसिलका कार्यहरु गर्दछ ।
-एस.पि.एस संग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरु संग समन्वय गरी एस.पि.एस सम्बन्धी प्रावधान बारे सूचना एवं जानकारीहरुको अभिलेख राखी आवश्यता अनुसार आदान प्रदान गर्ने ।
-विश्‍व व्यापार संगठनका सदस्यहरु एवं अन्य सेवाग्राहीहरुलाई आवश्यकता पर्ने जानकारीहरु इन्क्वायरी प्वाईन्टमा भएमा तुरुन्तै उपलब्ध गराउने तथा नभएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जानकारी उपलब्ध गराउने ।
-एस.पि.एस मेजर्स सम्बन्धी सूचना सन्देश प्रबाह गर्ने सिलसिलामा आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।
-एस.पि.एस मेजर्स संग सम्बन्धि जानकारीहरु छिटो छरितो एवं सहज रुपमा प्रबाह गर्न सकभर विद्युतिय सञ्‍चार माध्यम (ईन्टरनेट, फोन फ्याक्स आदि) को प्रयोग गरी उपलब्ध गराउने ।�

विश्‍व व्यापार संगठन:

Read More

   Rules & Regulations

Title Download
National Food Safety Policy 2076
View More
Title Download
Feed Act, 2033
Plant Protection Act, 2064
Pesticides Act, 2048
Seeds Act 2045
Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act,2055
View More
Title Download
Food Regulation 2027
Animal Health and Livestock Services Rules, 2056
Pesticide Rules, 2050
Plant Protection Rules, 2066
Feed Rules, 2041
View More
Title Download
Quarantine Guide for Agro-products Import Export
Nepalese Mandatory Food and Feed Standards 2075
Directives on Export- Import Inspection and Quality Certification System in Nepal
Animal quarantine rules,regulations , standards-97-137
माछा भुरा बारे मापदण्ड, २०६१
View More
Title Download
Directives for Production of Processed Drinking Water 2074
Directives for Safety and Quality of Milk and Milk Products 2075
View More

   Notice Board

Sorry! Data is not available.
View All

   Publications

Title Download
NepalGAP Farm Level Model Document
NepalGAP Application Form
NepalGAP Check list Nepali
NepalGAP Contract
Directory of NepalGAP Certified Products
View More
Title Download
NepalGAP Certification Body Brochure
सुचनाको हक सम्बन्धि प्रकाशित विवरण
View More
Title Download
Precautionary measure for food business operator during COVID 19 pandemics brochure
Nepalese Food Composition Table 2017
बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७४-७५ (Nepali Annual Bulletin)
Food Research Bulletin 2074/75
Annual Bulletin 2074/75
View More

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal

   Image Gallery View All