क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ संशोधन सहित नियमावली २०२०-०७-२३ डाउनलोड
2. Food Regulation, 1970 नियमावली २०२०-०७-२३ डाउनलोड
3. Food Regulation 2027 नियमावली २०१९-०५-१५ डाउनलोड
4. Animal Health and Livestock Services Rules, 2056 नियमावली २०१९-०५-१५ डाउनलोड
5. Pesticide Rules, 2050 नियमावली २०१९-५-१५ डाउनलोड
6. Plant Protection Rules, 2066 नियमावली २०१९-५-१५ डाउनलोड
7. Feed Rules, 2041 नियमावली २०१९-५-१५ डाउनलोड