सम्पर्क विवरण

एस्.पि.एस् नेश्नल ईन्क्वायरी पवाईन्ट
बबरमहल, काठमाडौ, नेपाल

फोन नं.:०१-४२५६९४७
ईमेल:info.dftqc@spsenquiry.gov.np

प्रतिकृया